RSV Logo

Hvem er de ansatte?

De ansatte vi sender ud, er kvalificerede til at udføre det aftalte arbejde.

Vi ansætter folk, der kan klare at udføre arbejdsopgaver under visse hensyn. Disse behov tager vi så højde for som virksomhed.Der er ofte tale om fleksjobbere, der har brug for fleksible tidsrammer, der ikke stresser og tager højde for en dårlig dag.

 

Hvordan påvirker det arbejdets udførelse?

Medarbejdernes behov kan godt have betydning for de samarbejdsaftaler, vi kan lave med en virksomhed.

Vi kan fx godt forpligte os til at slå græsset hver anden uge – men vi kan ikke love det bliver på en bestemt ugedag.

Vi kan desværre heller ikke påtage os opgaver, der skal ordnes hurtigt og med kort varsel - fx snerydning.

 

Hvordan er de ansatte?

Vores ansatte er rare og dygtige mennesker. De har blot nogle skånebehov, vi som virksomhed tager hensyn til.

Det er desværre en udbredt fordom, at veteraner er psykisk ustabile og måske ligefrem farlige.

Heldigvis er det meget, meget sjældent en veteran har den slags udfordringer. De veteraner har brug for en særlig hjælp.

De er ikke klar til at blive en del af arbejdsmarkedet og bliver derfor ikke tilbudt ansættelse hos os.

 

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: administration@veteranhaven.dk |  CVR-nr.: 34746567  |