RSV Logo

Hvad er VeteranHaven?

VeteranHaven er en frivillig almennyttig forening startet i 2013 af veteraner fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og pårørende.

Sideløbende med foreningen VeteranHaven drives også den socialøkonomiske virksomhed VeteranHaven.

 

Forening

VeteranHaven er et frivilligt, gratis og permanent indholdstilbud, der bygger på fællesskab og opbygning af relationer.

VeteranHaven bruger naturen, arbejdsprojekter og fleksible arbejdsrammer til at genopbygge mennesker.

Deltagerne kan fx være veteraner fra Forsvaret, Politiet, Beredskabet, der har været indsat eller udsendt for Danmark, med flere, samt alle der finder gavn i det vi gør sammen, og ikke mindst de pårørende. 

Haven opbygges og drives af deltagerne i haven i vores eget tempo.

Formålet med VeteranHaven er at genopbygge mennesker – haven og naturen er blot midlet.

Haven er åben for alle i åbningstiden.

 

Socialøkonomisk virksomhed

Den socialøkonomiske virksomhed, giver mulighed for en rummelig og håndholdt afklaring, af der hvor du er i dit liv lige nu.

VeteranHaven ansætter i deltidsjob og fleksjob, både her i haven, men også i haveservice og på eksterne arbejdssteder. VeteranHaven er tillige en trædesten på vejen ud på en anden civil arbejdsplads, når du er klar til det, hvor vi kan klæde både arbejdsgiver og arbejdstager godt på for at opnå suces.    

VeteranHaven får ikke offentligt eller kommunalt tilskud, men konkurer på lige markedsvilkår med andre virksomheder. Vi bruger blot den økonomi vi tjener til at hjælpe flere mennesker i arbejde, på den enkeltes vilkår. Alt økonomi bliver således reinvesteret i VeteranHaven.

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: administration@veteranhaven.dk |  CVR-nr.: 34746567  |