RSV Logo

 

 

Udskydning af generalforsamling i VeteranHaven.
Vi bliver nødt til at udskyde vores planlagte generalforsamling her på torsdag den 12 marts, idet revisor, netop har meddelt at de ikke kan nå at blive færdig med regnskabet.

Ny dato bliver tirsdag den 31 marts kl. 1700 i VeteranHaven.

Beklager det sene tidspunkt, men det giver ingen mening at afholde en generalforsamling uden et regnskab.

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i VeteranHaven d. 12. marts 2020 kl. 19.00
Mødet afholdes i VeteranHaven, Brovej 13 B, 4200 Slagelse.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning – til godkendelse.
3. Præsentation af foreningens årsregnskab – til godkendelse
4. Præsentation af foreningens budget for 2020, samt for kommende år 2021 – til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
 Bestyrelsesmedlem Stén Knuth. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Flemming Mark. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Lasse Juhl. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Steen Steensen. Modtager genvalg.
Et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen: Nikita Pil og suppleant Sara Hidalgo er rykket op i
bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter:
Pt. er der ingen suppleanter.
Der mangler således to medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor:
9. Orientering om antallet af medlemmer:
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Evt.

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |