RSV Logo

Indkaldelse til generalforsamling i VeteranHaven d. 16 marts 2022 kl. 18.00 – 19.30
Mødet afholdes i mødelokalet hos Real Mægler Jan Thanning, Klosterbanken 1, 4200 Slagelse.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning – til godkendelse.
3. Præsentation af foreningens årsregnskab – til godkendelse
4. Præsentation af foreningens budget for 2022, samt for kommende år 2023 – til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
• Bestyrelsesmedlem Stén Knuth. Modtager genvalg
• Bestyrelsesmedlem Steen Steensen. Modtager genvalg
• Bestyrelsesmedlem Flemming Mark. Modtager genvalg
• Bestyrelsesmedlem Lasse Juhl. Modtager genvalg
• Bestyrelsesmedlem Ann Sibbern, udtræder af bestyrelsen af personlige årsager.
• Karen-Marie Heltoft opstiller som kandidat.
• Niels Alnor opstiller som kandidat.
7. Valg af suppleanter:
• Jette Albinus, genopstiller ikke af personlige årsager.
• Der er en vakant post som suppleant.
Der skal således vælges to nye suppleanter
8. Valg af revisor:
9. Orientering om antallet af medlemmer:
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Evt.

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |