RSV Logo

Indkaldelse til generalforsamling i VeteranHaven d. 18. august 2020 kl. 17.00
Mødet afholdes i VeteranHaven, Brovej 13 B, 4200 Slagelse.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning – til godkendelse.
3. Præsentation af foreningens årsregnskab – til godkendelse
4. Præsentation af foreningens budget for 2020, samt for kommende år 2021 – til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
 Bestyrelsesmedlem Stén Knuth. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Flemming Mark. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Lasse Juhl. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Steen Steensen. Modtager genvalg.
Nikita Pil er udtrådt af bestyrelsen og vi mangler et bestyrelsesmedlem.
Jan Thanning og Niels-Philip Søgaard opstiller som kandidater til de ledige pladser.
7. Valg af suppleanter:
Henrik Thaarup og Sara Hidalgo opstiller som kandidater.
8. Valg af revisor:
9. Orientering om antallet af medlemmer:
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Evt.

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |