VeteranHavens Venner støtter VeteranHaven ved:

• at hjælpe til med praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og aktiviteter i haven.

Vi er med til at afholde arrangementer som flagdagen, juletræstændingen, åben have og familiedagene. Vi køber ind, står for salg af kaffe, kage og havens egen økologiske naturhonning samt aktiviteterne ved bålpladsen. Engang imellem deltager vi også i havearbejdet på en lørdag eller en søndag, når der er plantedage, hækklipning m.m.

 

• at synliggøre og udbrede kendskabet til VeteranHaven.

Vi tager besøgende med på en havevandring og fortæller om haven. Vi deltager også i aktiviteter, der kan styrke forbindelsen mellem VeteranHaven og interesserede til gensidig nytte og glæde.

 

• at bidrage med nytænkning og skabe visioner for havens fremtid.

Vi kommer med ideer og tanker, der kan arbejdes videre med i haven og deler viden med havens daglige leder og bestyrelse.

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |