Samarbejdspartnere

Vi et landsdækkende projekt, med en solid forankring og flere samarbejdspartnere, som f.eks.:

 • - Dorthe Varning Poulsen Mc. Sc. Ph.D har udarbejder et forskningsprojekt om veteraner med PTSD.

  - Elina Lundberg, antropolog fra Kubix, udarbejde en evidensbaseret videnskabelig dokumentation af det VeteranHaven er og kan.

  - Katja Kondas, psykiatri sygeplejerske fra Region Hovedstadens Psykiatri.

 • - Tine Soulié, konsulent i tilpasset idræt og friluftsliv ved Handicapidrættens Videnscenter, et samarbejde hvor handicappet bruger VeteranHaven.
 • - Puk Berg, syddansk universitet om menneskers rehabilitering.
 • - Gry Brøndum, Independent Journalist & Lecturer in Cross Cultural Communication at Danish Institute for Study Abroad.
 • - Kommunale jobcentre hvor der etableres arbejdsprøvnings forløb for borgere i et rummeligt og trygt miljø.
 • - Virksomheder i Slagelse og omegn om virksomhedspraktikpladser.
 • - Frivilligt Veteranforum en sammenslutning af frivillige aktører i Danmark der arbejder med at skabe tilbud og bedre livs vilkår for veteraner og deres pårørende.

  - Socialrådgivere fra forsvaret.

 • - Christian Ticheler Søborg tidligere slotsgartner på Fredensborg-, Gråsten- og Gavnøslot. Mentor og støtte for VeteranHaven i havefaglige spørgsmål og netværk.

  - Veterankoordinatorer i kommunerne.

 • - Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet og Jesper Carl Corfitzen, gartner, landskabsarkitekt og havefaglig leder i Haveselskabet, sparring og vidensdeling.

  - Ella Hilker og Jakob Bruss Ørtoft fra Have refugiet i Sorø i sparring om effekten og vidensdeling.

 • - Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), Centralforeningen for Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD).

  - Slots Bjergby Landsbyråd samt Troels Brandt, formanden for Lokalrådet Hashøj Nordvest i den lokale forankring af projektet til gavn for landudviklingen.

 • - Tine Galatius, Gylden holm kursuscenter, samarbejde om aktiviteter og videndsdeling.

   - Lene Frank, Politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, i kontakten til brugere fra politiet.

   - Peter Wehler, Brigadechef i Beredskabsstyrelsen, i kontakten til brugere fra Beredskabsstyrelsen.

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |