Dokumentation

Foreningen arbejder i øjeblikket på at udarbejde et registreringssystem i samarbejde med ekspertfølgegruppen.
Systemet skal bruges til at indsamle viden om hvordan tilbuddet virker for foreningens forskellige brugere og tilrette aktiviteterne her efter. Det er desuden vigtigt for VeteranHaven at indsamle viden om effekten af foreningen arbejde. Med indsamling af denne viden er det VeteranHavens ønske at dokumentere effekten af den metode, som anvendes. Dokumentationen vil underbygge at denne type forløb virker positivt og fremmende for målgruppens tilbagevenden til et "normalt" liv og samtidig vil det være et nyttigt redskab til den løbende evaluering af stedets aktiviteter. Der lægges stor vægt på at evaluere havens aktiviteter og dele de erfaringer som indsamles undervejs. Der ud over vil VeteranHaven undersøge muligheden for om stedet kan danne base for en Phd-afhandling eller et speciale på dette område.

 

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |