Indkaldelse til generalforsamling i VeteranHaven d. 20. marts 2019 kl. 19.00
Mødet afholdes på Korsør bibliotek, mødesal, Bernstensgade 3, 4220 Korsør.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning.
3. Præsentation af foreningens årsregnskab.
4. Præsentation af foreningens revideret budget for 2019, samt for kommende år 2020.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
 Bestyrelsesmedlem Ann Sibbern. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem René Pamperin. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Nikita Pil. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Henrik Taarup. Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Karen Tranekær udtræder af bestyrelsen og der skal vælges et nyt
bestyrelsesmedlem.
7. Valg af suppleanter:
På valg er:
 Lasse Juhl. Modtager genvalg.
 Sara Hidalgo. Modtager genvalg.
8. Valg af revisor.
9. Orientering om antallet af medlemmer.
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Eventuelt.
 Forslag til justering af vedtægternes §3 formål, §17 forretningsudvalg og §22 indtægter og
overskud.

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |