Tak til alle jer der deltog i VeteranHavens lille jule andakt i Slots Bjergby kirke.

Vi tændte et lys for en vi havde mistet, en vi savnede, en vi elskede og eller blot til eftertænksomhed. 
Det blev sagt mange gode ord fra Lars præst som fik én til at tænke!

Hvis du ønsker dig en blomst får du et frø.
Jeg bad om styrke, og Gud gav mig vanskeligheder, der kunne gøre mig stærk.
Jeg bad om visdom og Gud gav mig problemer at løse.
Jeg bad om rigdom og Gud gav mig hoved og hænder, så jeg kunne arbejde.
Jeg bad om tålmodighed, og Gud satte mig i situationer, hvor jeg var nødt til at vente.
Jeg bad om mod, og Gud udsatte mig for fare.
Jeg bad om kærlighed og Gud gav mig mennesker, der havde brug for min kærlighed.
Jeg bad om tjenester og gud gav mig muligheder.
Jeg fik intet, af det jeg bad om!
Gud gav mig alt, hvad jeg behøvede.

Gud sagde, nej!
Jeg bad Gud om at tage min stolthed fra mig,
Men Gud sagde, nej! Det var ikke op til ham, men op til mig at opgive den.
Jeg bad Gud om lykke, men Gud sagde, nej! Gud velsignede mig. Lykken var op til mig. 
Jeg bad Gud om at spare mig for smerte og sorg, men Gud sagde, nej! Smerte og sorg er kærlighedens vilkår. 
Jeg bad Gud om at lade mig vokse og gro, men Gud sagde, nej! Men han ville gøde og vande omkring mig, så jeg kunne bære frugt. 
Jeg bad Gud om at hjælpe mig med at elske mine medmennesker, som han elsker mig. Og han svarede, Ja!
Nu er du på rette vej.

En ny tradition er født i VeteranHaven. Vi ses igen til næste juleandakt og vi igen tænder et lys for en vi har kær.

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |