Indkaldelse til generalforsamling i VeteranHaven d. 14 marts 2018 kl. 1900

Mødet afholdes på Slagelse bibliotek, lokale 1, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens årsberetning

3 Præsentation af foreningens årsregnskab - til godkendelse

4. Præsentation af foreningens revideret budget for 2018, samt for komende år 2019 - til godkendelse

5 Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen. På valg er:

     kasserer Karen Tranekær - ønsker genvalg

     bestyrelsesmedlem Ditte Nonno Nielsen - ønsker genvalg

     bestyrelsesmedlem Sara Hidalgo - ønsker genvalg

     bestyrelsesmedlem Line Stilling - ønsker genvalg

     herudover mangler vi et bestyrelsesmedlem

7. Valg af suppleanter:

     Der skal vælges to suppleanter

8. Valg af revisor.

9. Orientering om antallet af medlemmer

10. Behandling af indkomne forslag

11. Eventuelt

 

 

 

 

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |