Udskydning af generalforsamling i VeteranHaven.
Vi bliver nødt til at udskyde vores planlagte generalforsamling her på torsdag den 12 marts, idet revisor, netop har meddelt at de ikke kan nå at blive færdig med regnskabet.

Ny dato bliver tirsdag den 31 marts kl. 1700 i VeteranHaven.

Beklager det sene tidspunkt, men det giver ingen mening at afholde en generalforsamling uden et regnskab.

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i VeteranHaven d. 12. marts 2020 kl. 19.00
Mødet afholdes i VeteranHaven, Brovej 13 B, 4200 Slagelse.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning – til godkendelse.
3. Præsentation af foreningens årsregnskab – til godkendelse
4. Præsentation af foreningens budget for 2020, samt for kommende år 2021 – til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
 Bestyrelsesmedlem Stén Knuth. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Flemming Mark. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Lasse Juhl. Modtager genvalg.
 bestyrelsesmedlem Steen Steensen. Modtager genvalg.
Et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen: Nikita Pil og suppleant Sara Hidalgo er rykket op i
bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter:
Pt. er der ingen suppleanter.
Der mangler således to medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor:
9. Orientering om antallet af medlemmer:
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Evt.

Tænd et lys for en du elsker, holder af, tænker på eller har mistet sammen med VeteranHaven. Søndag den 1 december afholder VeteranHaven en lille juleandagt i Slots Bjergby kirke hvor du kan tænde et lys til refleksion. Det foregår i Slots Bjergby kirke fra kl. 14 til 15. Herefter går turen ud til VeteranHaven hvor vi skal tænde juletræet og får besøg af julemanden. Der er ingen tilmelding og det hele er ganske gratis. Håber at se dig? 

Man får et frø, når man ønsker sig en blomst
Jeg bad om styrke, og Gud gav mig vanskeligheder, der kunne gøre mig stærk.
Jeg bad om visdom og Gud gav mig problemer at løse.
Jeg bad om rigdom og Gud gav mig hoved og hænder, så jeg kunne arbejde.
Jeg bad om tålmodighed, og Gud satte mig i situationer, hvor jeg var nødt til at vente.
Jeg bad om mod, og Gud udsatte mig for fare.
Jeg bad om kærlighed og Gud gav mig mennesker, der havde brug for min kærlighed.
Jeg bad om tjenester og gud gav mig muligheder.
Jeg fik intet, af det jeg bad om.
Gud gav mig alt, hvad jeg behøvede.
Gud sagde, nej!
Jeg bad Gud om at tage min stolthed fra mig,
Men Gud sagde, nej! Det var ikke op til ham, men op til mig at opgive den.
Jeg bad Gud om lykke, men Gud sagde, nej! Gud velsignede mig. Lykken var op til mig.
Jeg bad Gud om at spare mig for smerte og sorg, men Gud sagde, nej! Smerte og sorg er kærlighedens vilkår.
Jeg bad Gud om at lade mig vokse og gro, men Gud sagde, nej! Men han ville gøde og vande omkring mig, så jeg kunne bære frugt.
Jeg bad Gud om at hjælpe mig med at elske mine medmennesker, som han elsker mig. Og han svarede, Ja!
Nu er du på rette vej.
En god lille tekst til alle os der hver dag står over for en masse prøvelser.

VeteranHaven inviterer traditionen tro til tændingen af vores juletræ.
Søndag den 1 december kl. 1530 til 1700.
Kom til hygge og sang omkring træet.
Kage og varm kakao.
Besøg af julemanden.
Gratis godteposer til børnene.
Gratis adgang.
Alle er velkomne!

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |