Overnatning

VeteranHaven er et frivilligt, gratis og permanent dagtilbud, hvilket betyder at du ikke kan overnatte i VeteranHaven.

 

Der er dog flere muligheder i nærområdet og vi er iøjeblikket igang med at afdække disse muligheder og finde nogle samarbejdspartnere.

Vi vender tilbage her på denne side når vi har nyt om mulighederne. 

 

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |