Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 11 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen udgøres af et bredt udsnit af befolkningen i alle aldre og af begge køn. Der indgår tilskadekomne som raske veteraner, pårørende samt øvrige civile ildsjæle.

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål og vedtægter, administrerer foreningens midler og har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Alt bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet. Der kræves medlemskab af foreningen for at sidde i bestyrelsen.

 

Formand: Stén Knuth

 

Næstformand: Steen Stensen

 

Kasserer: Vacant

 

Bestyrelsesmedlem: Ann Sibbern

 

Bestyrelsesmedlem: Jette Albinus

 

Bestyrelsesmedlem: René Pamperin

 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Thaarup

 

Bestyrelsesmedlem: Lasse Juhl

 

Bestyrelsesmedlem: Nikita Pil

 

Bestyrelsesmedlem: Flemming Mark

 

Suppleant: Sara Hidalgo

 

Suppleant: Vacant

 

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |