RSV Logo

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål og vedtægter.

Den administrerer foreningens midler og har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Der kræves medlemskab af foreningen for at sidde i bestyrelsen.

Alt bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet.

 

Medlemskab

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen udgøres af et bredt udsnit af befolkningen i alle aldre og af begge køn.

Der indgår tilskadekomne som raske veteraner, pårørende samt øvrige civile ildsjæle.

Fælles for alle er at hjertet er placeret på det rette sted.

 

Medlemmer

 

 Formand: Sten Knuth

 

 

Næstformand: Karen-Marie Heltoft

 

 

Kasser: Karin Boisen 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Steen Stensen

 

 

Bestyrelsesmedlem: René Pamperin

 

 

Bestyrelsesmedlem: Jan Thanning

 

 

Bestyrelsesmedlem: Nis Alnor 

 

Bestyrelsesmedlem: Niels-Phillip Søgaard

 

 

Bestyrelsesmedlem: Morten Danielsson

 

 

Suppleant: Morten Bille 

 

 

Suppleant: Ulf Olsen

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: administration@veteranhaven.dk |  CVR-nr.: 34746567  |