RSV Logo

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål og vedtægter.

Den administrerer foreningens midler og har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Der kræves medlemskab af foreningen for at sidde i bestyrelsen.

Alt bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet.

 

Medlemskab

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen udgøres af et bredt udsnit af befolkningen i alle aldre og af begge køn.

Der indgår tilskadekomne som raske veteraner, pårørende samt øvrige civile ildsjæle.

 

Medlemmer

Formand: Sten Knuth

 

Næstformand: Karen-Marie Heltoft

 

Bestyrelsesmedlem: Steen Stensen

 

Bestyrelsesmedlem: Karin Boisen

 

Bestyrelsesmedlem: René Pamperin

 

Bestyrelsesmedlem: Jan Thanning

 

Bestyrelsesmedlem: Nis Alnor 

 

Bestyrelsesmedlem: Niels-Phillip Søgaard

 

Bestyrelsesmedlem: Flemming Mark

 

Suppleant: Morten Bille 

 

Suppleant: Vacant

 

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: administration@veteranhaven.dk |  CVR-nr.: 34746567  |