RSV Logo

Foreningen VeteranHaven

VeteranHaven er en frivillig almennyttig forening startet i 2013 af veteraner fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og pårørende.

 

VeteranHaven er et frivilligt, gratis og permanent indholdstilbud, der bygger på fællesskab og opbygning af relationer.

VeteranHaven bruger naturen, arbejdsprojekter og fleksible arbejdsrammer til at genopbygge mennesker.

Deltagerne kan fx være veteraner fra Forsvaret, Politiet, Beredskabet, der har været indsat eller udsendt for Danmark, med flere, samt alle der finder gavn i det vi gør sammen, og ikke mindst de pårørende. 

Haven opbygges og drives af deltagerne i haven i vores eget tempo.

  

VeteranHaven er en frivillig almennyttig forening

Alle er frivillige og alt hjælp og støtte går udelukkende til det fortsatte almennyttige arbejde i foreningen.

VeteranHaven har vedtægter og en bestyrelse, hvor den tidligere Slagelse borgmester Stén Knuth er formand. 

Foreningen har desuden eget CVR-nr. 34746567

 

Finansiering

Vores arbejde finansieres af donationer, sponsorater, fondstøtte og legater, medlemskontingent, gaver, klunsning m.v.

Derudover arbejder vi på at skabe indtægter fra udlejning af faciliteter, afholdelse af særlige arrangementer, erhvervslivs aktiviteter, m.v.

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: administration@veteranhaven.dk |  CVR-nr.: 34746567  |