RSV Logo

Foreningen VeteranHaven

VeteranHaven er en forening startet i 2013 af veteraner fra Forsvaret, politiet, Beredskabsstyrelsen og pårørende.

VeteranHaven bruger naturen, arbejdsprojekter og fleksible arbejdsrammer til at opbygge mennesker.

Deltagerne kan fx være militærveteraner, sygdomsramte eller folk, der har brug for at øve at være på en arbejdsplads.

Haven opbygges og drives af de medvirkende.

 

VeteranHaven er en frivillig almennyttig forening

Vi arbejder alle frivilligt og gratis, og alt hjælp og støtte går udelukkende til det fortsatte almennyttige arbejde i foreningen.

VeteranHaven har vedtægter og en bestyrelse, hvor den tidligere Slagelse borgmester Stén Knuth er formand. 

Foreningen har desuden eget CVR-nr. 34746567

 

Finansiering

Vores arbejde finansieres af donationer, sponsorater, fondstøtte og legater, medlemskontingent, gaver, m.v.

Derudover arbejder vi på at skabe indtægter fra udlejning af faciliteter, afholdelse af særlige arrangementer, erhvervslivs aktiviteter, m.v.

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |