I Slagelse Hjælper vi veteraner

I VeteranHaven er vi særdeles positive for de 20. millioner kroner i merbevilling, som er sat af til at bruge på at hjælpe veteraner i Danmark jf. regeringens finanslovsforslag fremsat den 30 august 2016 (§12.12.01.20, side 30: Merbevilling til styrkelse af veteranindsatsen). Ifølge regeringsforslaget skal de ekstra midler anvendes til at ”styrke indsatsen for danske veteraner” – hvilket kan betyde bedre og mere fokuserede indsatser på fx flere regionale støttecentre og behandlingscentre.

Om nogen kender vi veteraner til behovet for gode indsatser. Om nogen kender vi også til hvilke indsatser, der føles rigtige og som noget, der virkelig rykker for os. Om nogen har vi veteraner været vidne til et stadigt voksende behov for effektive og virkningsfulde indsatser og steder til veteraner.

Stor er vores begejstring også over, at Slagelses borgmester Stén Knuth i denne weekend udtaler til Sjællandske, at han opfordrer til, at et støttecenter eller evt. decideret behandlingstilbud placeres i Slagelse. Vi bakker helt op om Borgmester Stén Knuths hensigter – og finder det ekstraordinært visionært netop at tænke på en placering i Slagelse. Slagelse udgør nemlig på mange måder et geografisk knudepunkt for en vægtig statisk del af tilskadekomne veteraner i region Sjælland. Derudover anvender stadig flere veteraner fra både Region København og Region Syddanmark VeteranHaven.

I VeteranHaven har vi jo flere års erfaringer med praktisk støtte af tilskadekomne veteraner, så de har kunnet vende tilbage til hverdagslivet igen. Til trods for vi har været så privilegeret at modtage en del medieomtale af såvel nationale som lokale medier (DR, TV2 East, diverse radioprogrammer og avisartikler i Sjællandske, Uge Nyt, Jyllands-Posten, Berlingske med flere) – så er nogle af de særlige kompetencer, vi har i VeteranHaven, stadig usynlige for mange mennesker. Derfor har vi modtaget fondsmidler til at få en forsker (Lundberg), der kan dokumentere VeteranHavens særlige tilbud til tilskadekomne veteraner.

Nogle af de videnskabelige data, vores forsker har præsenteret, viser, at vi i VeteranHaven kan tilbyde forhold og indsatser, der på helt nye måder imødekommer og tilgodeser nogle af de meget tunge og svære problemstillinger og udfordringer, som veteraner (og især tilskadekomne veteraner) slås med. Det kan vi, fordi vi skaber nye slags veteranmetoder og nye måder at skabe veteranbaserede rammer for de veteraner, der kommer i VeteranHaven. En af grundene til, at vi kan det her i VeteranHaven, fortæller vores forsker, er fordi vi selv er veteraner. De første videnskabelige dokumenter fra hhv. 2014 og 2015 har vi lagt på VeteranHavens hjemmeside, www.veteranhaven.dk.

Som stifter af VeteranHaven i Slots Bjergby finder jeg det positivt, at Slagelse Kommunes borgmester ser muligheder for at udbygge tilbuddene for veteraner i kommunen. Vi vil hermed tilbyde vores professionelle erfaringer, viden og store netværk til at understøtte borgmester Stén Knuths forslag, der vil fremme indsatsmulighederne for veteraner i Slagelse (også fx til forberedelser af etablering af et støttecenter i Slagelse).
Et samarbejde i.f.t. at fremme flere tilbud til veteraner i kommunen, vil VeteranHaven tilbyde at deltage i, så vi afventer gerne en invitation fra borgmesteren, for flere samarbejdspartnere kan måske være med til at fremme mulighederne.

På vegne af alle VeteranHavens tilskadekomne veteraner, brugere, frivillige bestyrelse og øvrige støtter og venner, René Pamperin

 

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |