Ekstraordinær generalforsamling i VeteranHaven

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, i den frivillige almennyttige forening, VeteranHaven.
Mødet afholdes onsdag den 12. oktober 2016, kl. 1900 til 2000, i VeteranHaven, på adressen Brovej 13, 4200 Slagelse.
Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling:
1) Ændring i vedtægterne.
De primære ændringer går på:
• en styrkelse af bestyrelsen fra 5 til 9 medlemmer. Stadig med to suppleanter
• oprettelse af en forretningsudvalg bestående af to personer, formand og den daglige leder
Den nye bestyrelse foretager konstituering umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |