Familen tager sin veteran med i VeteranHaven

Vi ønsker at etablerer en aktivitet for den sårede veteran og de pårørende, en "familiedag" hvor det er håbet at de pårørende kan få deres tilskadekomne veteran med i VeteranHaven for at se om dette frivillige, gratis og permanente tilbud, skabt og drevet af andre tilskadekomne veteraner og pårørende kan hjælpe veteranen og dennes pårørende, til at komme videre i livet.

 

Vi ønsker at skabe en god oplevelse for alle parter, hvor veteranen, sammen med andre kammerater, får en god oplevelser, baseret på tillid, tryghed, varme og empati og forventeligt kan se sig selv komme igen i VeteranHaven og indgå i det kammeratlige fællesskab i vejen tilbage til livet.

 

 

Samtidig med at veteranen er sammen med sine kammerater, som denne deler forståelse af at have været igennem de samme oplevelser, hygger familien sig i den anden ende af den 25.000 m2 store naturhave med social hygge og leg omkring bålet og shelteret.

 

Der vil også være rig mulighed for de pårørende til at få lettet hjertet og finde accept og forståelse omkring den fælles udfordring, den kan være, at leve sammen med en såret veteran.

 

 

VeteranHaven er et projekt AF målgruppen for målgruppen der tager udgangspunkt i de dagligdags udfordringer vi sårede veteraner og vores pårørende daglig møder. Vi er til for hinanden og i fællesskab finder vi veje og måder at komme videre i livet på, med god støtte af hinanden. Det er vores håb at familiedagene vil blive en god oplevelse for hele familien og ikke mindst vores børn, der også kan finde et frirum hvor der er accepteret at far eller mor kan have ondt i sjælen, at det er ok, og det nok skal gå.

 

Veteranhaven  |  Brovej 13, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 28 94 12 01  |  E-mail: kontakt@veteranhaven.dk  |  CVR-nr.: 34746567  |